Solar Logo
ajax loader
Prosument II

Dotacje Prosument II

Dzięki współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska uruchomiono program Prosument II, który polega na udzielaniu dofinansowań i niskooprocentowanych pożyczek na instalacje OZE.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił BOŚ 40 mln zł, w tym 12 mln zł na dotacje, dla przyszłych prosumentów. Od 16 października 2017 BOŚ rozpoczął przyjmowanie wniosków w programie „EKOkredyt Prosument II”.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu Prosument II mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Na jaką instalację PV można otrzymać kredyt lub dofinansowanie?

Kredyt lub dofinansowanie można uzyskać na instalacje fotowoltaiczną do 40 kWp, która będzie wytwarzać energię elektryczną na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Należy również dodać, że dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej
więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Jaka jest wysokość kredytów i dotacji oferowanych w ramach programu Prosument II?

BOŚ oferuje dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem), w tym:

– w formie dotacji dla instalacji fotowoltaicznej do 30% kosztów kwalifikowanych

– w formie kredytu preferencyjnego o oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku na okres kredytowania do 15 lat

Pytania i Odpowiedzi

Masz więcej pytań? Zajrzyj do naszego działu FAQ!