Solar Logo
ajax loader
Blog

Bateria, która może być brakującym ogniwem energetyki rozproszonej

Im więcej ludzi montuje panele solarne, to coraz bardziej rośnie potrzeba magazynowania tej energii. Baterie, które magazynują wytworzoną przez słońce elektryczność są kluczowe dla gospodarstw domowych, by mogły być zasilane w ciągu nocy lub gdy występuje duże zachmurzenie. Jednakże, dzisiaj, technologie muszą się zmagać z takimi problemami jak wysokie koszty produkcji, toksyczność i krótkowieczność.

Badacze z Uniwersytetu Harvarda opracowali nowy rodzaj taniej baterii, który może działać ponad 10 lat bez jakiejkolwiek obsługi. Jest ona również nietoksyczna i niedroga. Technologia ta, może urzeczywistnić powszechność energetyki off-grid, twierdzą naukowcy.

Użytkownicy energetyki solarnej mają w zasadzie dwie opcje w kwestii magazynowania prądu. Baterie litowo-jonowe, takie które znajdujemy w elektronice i pojazdach elektrycznych, są wciąż bardzo drogie. Baterie ołowiowo-kwasowe są o połowę tańsze, ale wymagają obsługi i zawierają w sobie toksyczne elementy.

Inną, coraz popularniejszą technologią są tak zwane baterie przepływowe. Zamiast elektrod z ciała stałego, które stosuje się w konwencjonalnych bateriach, w bateriach przepływowych znajduje się płynny elektrolit zgromadzony w oddzielnych zbiornikach, który reaguje jak przepływa przez ogniwa. Obecnie stosowane baterie przepływowe oparte są na związkach wanadu rozpuszczonego w żrących kwasach. Wanad nie tylko jest drogi, ale taki elektrolit wymaga również stosowanie kosztownych zabezpieczeń antykorozyjnych w zbiornikach, w których się on znajduje. Plus, wszystkie współczesne technologie bateryjne z czasem tracą swoją zdolność do gromadzenia ładunku po kilku latach lub po kilkuset cyklach ładowania.

Roy G. Gordon, Michael J. Aziz i ich koledzy podeszli do baterii przepływowych z nowym spojrzeniem. Opracowali oni nową chemiczną mieszaninę nietoksycznych organicznych i metalicznych komponentów dla pozytywnych i negatywnych elektrolitów. Związki składają się z elementów, które występują pod dostatkiem w ziemi, jak na przykład żelazo. Badacze rozpuścili te komponenty w wodzie o neutralnym pH by stworzyć odpowiednie elektrolity. To było niemożliwe w przypadku podobnych komponentów opracowywanych w przeszłości, gdyż te, albo się rozpadały w neutralnej wodzie lub zwyczajnie nie chciały się rozpuścić.
Nowa bateria powinna być tańsza w produkcji niż obecnie używane urządzenia. “I odkąd medium jest nieżrące, można użyć tańszych materiałów do budowy komponentów baterii, jak na przykład zbiorniki i pompy”, powiedział Gordon.

Bateria traci zaledwie 1% swojej pojemności po ponad 1000 cyklów ładowania, co jest o wiele lepszym wynikiem niż w przypadku baterii litowo-jonowych. Badacze obliczyli również, że jeśli bateria będzie ładowana i całkowicie rozładowywana raz dziennie, “spodziewamy się, że utrzyma 50% swojej zdolności gromadzenia energii po 5000 cyklów, co odpowiada około 14 lat eksploatacji”.

Źródło: pvportal.pl

powrót do listy